Termékek Menü
0
Ön itt jár: > >

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Droid Mobiles Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 3353 Aldebrő, Arany J út 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@azolcsosag.hu

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Heves Megyei Bíróság Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 10-09-031595

Adószáma: 23836536-1-10

Telefonszáma: +36 (70) 391-0219

A szerződés nyelve: magyar

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Droid Mobiles Kft. (Aldebrő, Arany J. Út 1. a társaságot nyilvántartásba vevő cégbíróság megnevezése: Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, Cg:10-09-031595, a továbbiakban: Üzemeltető vagy Kft.) által üzemeltetett http://www.azolcsosag.hu oldalon elérhető online felület (Szolgáltatás) igénybe vevője (Felhasználó vagy Ön) általi használatának feltételeit tartalmazza. A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Droid Mobiles Kft.  között, távollévők közötti online szerződés jön létre. Ezen jogviszonyban a Droid Mobiles Kft. az Üzemeltető, míg a Szolgáltatás igénybeevője a Felhasználó. A felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre, amely szerződés nyelve magyar. A szerződést külön nem iktatjuk, ezért utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttének feltétele a sikeres regisztráció és az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, melynek rendelkezéseit a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A Droid Mobiles Kft, mint az azolcsosag.hu online reklámfelület üzemeltetője, fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Amennyiben az ÁSZF módosításra kerül, úgy erről a tényről honlapunkon tájékoztatás kerül elhelyezésre és mindig a hatályban lévő érvényes ÁFSZ található honlapunk e célra szolgáló felületén.

 

Az Üzemeltető által működtetett honlap szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik sikeresen regisztráltak, természetes személyek vagy gazdálkodó szervezetek, akiknek jogképességük és cselekvő képességük korlátozva nincs. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy:

 

- 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy

- gazdálkodó szervezet képviselője, vagy

- 14. életévét betöltött kiskorú személy, akinek regisztrációjához nagykorú törvényes képviselője hozzájárulását adta, illetve saját keresetével önállóan rendelkezik

- és minden esetben saját maga vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében valós felhasználói adatait, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

 

Adatvédelem

 

Droid Mobiles Kft. tiszteletben tartja és biztonságosan őrzi a Felhasználó személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli, a mindenkor hatályos adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel és csak saját promóciós kampányainak keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át. Hatóságok részére csak a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő keretek között teszi hozzáférhetővé. A magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően az Üzemeltető esetenként köteles együttműködni a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére az Üzemeltető köteles a szükséges és a Felhasználóról tárolt adatokat, információkat kiadni.

 

A szerződés tárgya

 

A szerződés tárgya a Droid Mobiles Kft.  által üzemeltetett online felület Felhasználó általi igénybevétele, amelyen az azolcsosag.hu weboldalt a magyarországi potenciális vásárlókat elérési szándékkal termékeket forgalmazó Everbuying Co. Ltd. (Forgalmazó/Eladó) (székhely: Chuangye Road, 518000 Shenzhen, Guangdong, nyilvántartási szám: 518000) termékeit tudja a Felhasználó megvásárolni, közvetlenül a Forgalmazótól.

 

A Droid Mobiles Kft.  által üzemeltetett online felület, illetve a Droid Mobiles Kft. tevékenysége, kizárólag a Forgalmazó/Eladó és a potenciális vásárlók egymásra találását segítő értékesítési felület biztosítása és üzemeltetése azolcsosag.hu honlap címen. A Droid Mobiles Kft.  web áruházat nem üzemeltet. A honlapon található termékek az Everbuying Co. Ltd.. által forgalmazott termékek, amelyek megrendelésével a szerződés az Everbuying Co. Ltd.., mint Eladó és a Felhasználó, mint Vevő között jön létre, ráutaló magatartással, távollévők közötti szerződésként, amely szerződés nyelve magyar. Ezen szerződés sem kerül külön iktatásra, ezért utólag nem hozzáférhető. Ezen szerződéses jogviszonynak a honlapot üzemeltető Droid Mobiles Kft.  semmilyen formában nem alanya. Ezt a tényt a Felhasználó a regisztrációval elismeri. A Felhasználó a Droid Mobiles Kft. szolgáltatásáért, vagyis az online felület üzemeltetéséért a Droid Mobiles Kft. részére semmilyen ellenértékkel, díjjal nem tartozik. A termékek ellenértékéről a számlát a termék Forgalmazója állítja ki, a Felhasználó/Vevő részére. A megrendelt termékekkel kapcsolatos garanciális kötelezettségeket a Forgalmazó teljesíti, amelynek igénybevételéhez és bonyolításához a Droid Mobiles Kft. minden regisztrált Felhasználó részére segítséget nyújt. A Forgalmazó és a Felhasználó közötti szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, ha a Felhasználó/Megrendelő által e-mail útján eljuttatott megrendelést az Üzemeltető visszaigazolta.

 

A termék ára

 

A weboldalon található termékek mellett feltüntetett ár, a termék ajánlati ára, amely beszerzési ár és nem tartalmazza a szállítási költséget és az esetleges vám (27% import áfa) költségeit. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén, a weboldalon meghirdetett ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt az Üzemeltető a megrendelést követően visszaigazolja. A termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került. A Forgalmazó az árváltozás jogát a megrendelés visszaigazolásig fenntartja.

A termék teljes vételára minden esetben az Everbuying Co. Ltd.-t illeti meg. Az Üzemeltető végzi azonban a megrendelt termékeke ellenértékének begyűjtését és annak a Forgalmazó részére történő továbbítását, heti gyakorisággal. Ezen tevékenység lebonyolításához a díjbekérőt az Üzemeltető küldi meg a Felhasználó/Vevő részére.

 

Szállítási feltételek

 

Szállítási módok:

  • Standard Posta

  • EU Expressz küldemény

 

Standard Posta

 

  • Az Everbuying Co. Ltd.. által forgalmazott és megrendelt termékeket a Felhasználó/Vevő fizetési teljesítését követő 15-25 munkanapon belül kézbesíti, munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ezen időszakban a csomag átvételére jogosult személy nem tartózkodik a megadott szállítási címen, a kézbesítő postás a csomagot a legközelebbi postahivatalban elhelyezi – a címzett egyidejű értesítése mellett -, ahol 10 munkanapon belül lehetőség van a csomag átvételére. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a Felhasználó/Vevő köteles viselni. 

 

  • A szállítási díjakról a honlap erre a célra szolgáló felületén adunk pontos tájékoztatást. A szállítási díjtételek meghatározása a rendelési érték és a csomag súlya alapján kerül megállapításra, 990,- Ft és 2.000,- Ft között. A szállítási díjak konkretizálva 1000Ft-ig:499Ft, 20000Ft-ig:999Ft, afölött 2000Ft

 

  • A nyomonkövetési kódot kérésre küldjük, amit a posta.hu/tracking oldalon vagy pedig a track-trace.com/post oldalon követhet. A nyomon követés nem mindig frissül egyből, van, amikor akár egy hét is eltelhet, mire információt hoz a küldemény, ugyanez mondható el az állapotfrissülésekről is. Kérdés esetén keresse fel a Magyar Posta ügyfélszolgálatát a következő oldal elérhetőségeinek valamelyikén: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat vagy írjon nekünk az info@azolcsosag.hu-ra

 

 

EU Expressz küldemény

 

  • Az EU Expressz küldemény választása esetén 5-15 munkanapos szállítási időre lehet számítani. Az EU Expressz küldemény szolgáltatási díja pedig fix 4.999Ft ártól függetlenül. Gyors és megbízható, ráadásul kedvezményes.
  • Figyelem! Az extrém nagy súlyú termékek esetén (Robotporszívó, Projektor) a szállítási díj megnőhet 8999Ft-ra! 
  • Az EU Expressz nyomonkövetését szintén kérés esetén küldjük, amit itt követhet nyomon: http://www.17track.net/hu

 

A regisztráció és a megrendelés, valamint a díjfizetés menetéről honlapunk erre vonatkozó felületén pontos tájékoztatást adunk.

 

Az Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

 

A honlap működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ektv. (2001. évi CVIII. tv.) rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott honlapon megjelenő, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy valamely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban. Az Üzemeltető nem felel az általa működtetett honlapon meghirdetett termékek minőségéért, jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget e termékek ellenőrzéséért. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Forgalmazó és a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. Az Üzemeltető e jogviták rendezésében közvetítő szerepet vállal és honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy a kereskedelmi tevékenység során egymással, e honlap segítségével, szerződéses jogviszonyba lépő felek, jogvitáikban a honlap segítségével egymást elérjék és jogvitáikat – lehetőség szerint – a honlap igénybevételével, egymás között rendezzék. Az online felületen elérhető tartalmat, szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

 

Az Üzemeltető nem felel a vis maior-ból eredő vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkezett károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

-          Azlcsosag.hu weboldal használatából vagy üzemzavarából,

-          az adatok bárki által történő megváltoztatásából,

-          az információtovábbítási késedelemből,

-          vírusok által okozott,

-          szoftver hibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából,

-          vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

 

Termékgarancia

A megrendelt termékekre a Forgalmazó a törvényi előírások szerint szavatosságot vállal. Garanciális ügyek intézésére a Forgalmazó a "FAO: zhigang Cui Room 302, 3rd Floor, Building 8, Zhongxing Industrial Zone, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, 518054, China Tel: 0755-86528120 深圳市南山区创业路中兴工业城8栋3楼302 邮编 518054" címen tart fenn szervízt, ahol a Forgalmazó székhelye szerinti hatályos jogszabályok szerint kezeli az internetes értékesítésből eredő garanciális problémákat.

 

Elállás joga


Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szaKftak.
A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
• a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
• olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
• olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
• olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
• hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
• nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
• lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
• a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 
Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha Szolgáltató vállalta e költség viselését.
Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

Reklamáció: Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Az Üzemeltető szolgáltatásával, kapcsolatos panasszal vagy az Üzemeltető szolgáltatását érintő kérdésekben a Felhasználó az illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Panaszaival az alábbi szervekhez fordulhat:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Kellemes böngészést kívánunk!

                                                                                             

                                                                                                              Az Üzemeltető

blog comments powered by Disqus